Lokalizacja

Gospodarstwo Agroturystyczne położone jest w samym sercu Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Działka o powierzchni 3,20 ha jest w 80 % zalesiona. Niezwykle piękna i ciekawa okolica; liczne wąwozy, lasy, wzniesienia, leśne dukty, piaszczyste drogi, punkty widokowe. Lasy zasobne są w grzyby, jeżyny, maliny, borówki i jagody leśne. Okolica nazywana jest zagłębiem jagód i grzybów. Gospodarstwo zlokalizowane jest na uboczu, wśród lasów; stanowi przysiółek Wólki Husińskiej, zwany Łozowicą. Niezwykle korzystny klimat, charakteryzujący się bardzo dobrymi warunkami solarnymi, termicznymi i wilgotnościowymi. Wszystkie one spełniają normy dla obszarów uzdrowiskowych, stąd oddalony o 4 km Krasnobród jest uzdrowiskiem.

Las na działce w zdecydowanej większości sosnowy i jodłowy, z dużą domieszką brzozy; drzewostan szczególnie życzliwy człowiekowi. Wydzielane olejki eteryczne przez iglasty drzewostan, przy dużym nasłonecznieniu i głębokich piachach, tworzą szczególny mikroklimat . Bez przesady można powiedzieć, że doznajemy szoku tlenowego!

W odległości ok. 1,5 km znajduje się pomnik przyrody nieożywionej – źródlisko rzeki Sopot (krystaliczna woda, nadająca się do spożycia, o temperaturze 8,4 stopnia). W pobliżu przebiegają dwa szlaki turystyczne: niebieski – centralny szlak roztoczański, wiodący na Wapielnię (najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego), czarny – wiodący do Krasnobrodu, przebiegający przez las z około 40% udziałem wiekowych jodeł i buków. Spacery możesz odbywać nie tylko po wskazanych szlakach ale też w okolicy, urzekającej ciekawą rzeźbą terenu, licznymi wzniesieniami, lasami i przepięknymi piaszczystymi duktami. W odległości 30 km położony jest Zamość miasto idealne, założone w 1580r. przez Jana Zamoyskiego. Miasto wpisane jest na Światową Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO. Urzeka pięknem renesansu i swoistym klimatem – koniecznie powinieneś tego doświadczyć.

Krasnobród – miasto-uzdrowisko na Roztoczu Środkowym. Jest obok Zwierzyńca, Józefowa i Suśca jedną z pereł Roztocza Środkowego. Poza walorami klimatycznymi i przyrodniczymi odznacza się bogactwem historii i osobliwości. Tu Maria Kazimiera Zamojska żona III Ordynata Jana Sobiepana Zamojskiego, późniejsza Marysieńka, żona Jana Sobieskiego, doznała uzdrowienia po wypiciu wody z cudownego źródła. W dziękczynieniu za to ufundowała kościół i kompleks klasztorny, wzniesiony w latach 1690 – 1699. Z Krasnobrodu Jan Sobieski w 1672 roku wyruszył przeciwko Tatarom i sromotnie ich pobił pod Narolem. W 1646 roku w Krasnobrodzie miało miejsce objawienie NMP, której kult do dziś jest sprawowany. W okresie powstania styczniowego oddział powstańców pod wodzą Marcina „Lelewela” Borelowskiego pokonał Rosjan, którymi dowodził mjr Ogolin. Wiele jeszcze informacji historycznych, przyrodniczych, Cryptocurrency tumbler opowieści i ciekawostek można będzie usłyszeć tu na miejscu, w Łozowicy.
Widzisz więc, że jest to miejsce dla ludzi z duszą, wrażliwych, zmęczonych codzienną gonitwą, którzy przybywając do Krasnobrodu na urlop pragną obcować tylko z ciszą, która nastraja i smakuje metafizycznie. To także miejsce dla ludzi, których interesuje historia, przyroda, zaduma nad życiem………..


Dlaczego warto przyjechać do ŁOZOWICY I NA ROZTOCZE ?

  1. Zaznasz spokoju, ciszy i piękna w ekologicznie czystym środowisku.
  2. Spotkasz życzliwych, dobrych ludzi – „Wschodnia Dusza”.
  3. Poznasz wiele osobliwości historycznych i przyrodniczych.
  4. Możesz pisać, tworzyć, czytać, gdyż kontekst ku temu jest bardzo dobry: łatwość skupienia, spokój, bez zgiełku i zawrotnego tempa życia.
  5. Spotkasz unikalne elementy ginącej już tradycyjnej kultury ludowej a jeszcze w tym rejonie Polski dobrze zachowane.